2020-12-08 Så är då detta underliga år snart till ände. Under höstsäsongen lyckades vi ändå med iakttagande av alla restriktioner genomföra i stort sett alla våra Tisdagsorienteringar. Nu ser vi fram mot ett Bättre Nytt År. Vi brukar göra avspark vid ett årsmöte i januari - vid senaste styrelsemöte bestämdes dock att skjuta på årsmötet till i mars med hopp om att Coronans smittoläge är sådant att vi kan träffas. Preliminärt datum sattes till tisdagen den 23 mars.