2020-08-07 Höstsäsongen står för dörren. Vi har ambitionen att arrangera tisdagsorienteringar på vanligt sätt varje tisdag säsongen ut, se TisdagOL - Program och resultat. Speciella sätt vid arrangemangen kommer att användas med tanke på Corona, alla deltagare måste ta sitt ansvar och följa regler betr. avstånd och hantering av gemensamt material.