2020-03-25 Vårfrudagen är här och normalt skulle vi se fram mot vårsäsongens första tisdagsorientering. Men ingenting är ju normalt. På styrelsemötet i går beslöts att ställa in våra arrangemang under april (vi saknar ändå banläggare till de flesta av dessa). På nytt styrelsemöte i mitten av april bestämmer vi om arrangemangen i maj. Saab planerar flera tillfällen under april -- se dera hemsida (http://saaborientering.blogspot.com/)

Så är ju också flertalet aktiva i vår klubb 70+-are, var försiktiga!