2021-04-08  Nytt år -- ny säsong! Dags för åres första tisdagsorientering. Första tillfället redan (med hjälp av SAAB) nästa vecka, onsdagen 14/4 . Som Du kan se i TisdagsOL-programmet har vi täckning för några veckor framöver, men det saknas ännu banläggare för många, många tillfällen. När kan också Du ställa upp? Anmäl Dig till vår programmakare !

2020-12-08 Så är då detta underliga år snart till ände. Under höstsäsongen lyckades vi ändå med iakttagande av alla restriktioner genomföra i stort sett alla våra Tisdagsorienteringar. Nu ser vi fram mot ett Bättre Nytt År. Vi brukar göra avspark vid ett årsmöte i januari - vid senaste styrelsemöte bestämdes dock att skjuta på årsmötet till i mars med hopp om att Coronans smittoläge är sådant att vi kan träffas. Preliminärt datum sattes till tisdagen den 23 mars. 

2020-08-07 Höstsäsongen står för dörren. Vi har ambitionen att arrangera tisdagsorienteringar på vanligt sätt varje tisdag säsongen ut, se TisdagOL - Program och resultat. Speciella sätt vid arrangemangen kommer att användas med tanke på Corona, alla deltagare måste ta sitt ansvar och följa regler betr. avstånd och hantering av gemensamt material. 

2020-06-22 Vårsäsongens TisdagsOL är förbi och inga Sommarorienteringar ordnas av oss detta år, men observera att Saab arrangerar ett skubb på onsdag (24/6) vid Rösaring, Upplands-Bro. Se Inbjudan i Saabs program under menyval 'Annan veckoOL'. 

2020-05-21 Resultat från orienteringen den 19/5 i Bergshamra kan nu nås från menyval 'TisdagsOL - program och resultat'